1977-1983 Ford alla modeller 8 cylindrar med fabriksmonterat brytarlöst IGNITOR